Nikos Economopoulos

1912’de bağımsız olan Arnavutluk, 1917-1920 yıllarında İtalyan himayesine girdi. II. Dünya Savaşı'nda 1939’da İtalya, 1943'te de Nazi Almanyası tarafından işgal edilene kadar Prenslik, Cumhuriyet ve Krallık oldu. 1944 yılında Arnavutluk'ta işgal sona erdi ve Enver Hoca ile Emek Partisi önderliğinde Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti kuruldu.

1976’ta Mao'nun ölümünden sonra, Arnavutluk kendisini diğer devletlerden izole etmeye başladı. 1985 yılında Hoca'nın ölümünden sonra komünist yönetim çözülmeye başladı. 1991 yılında sosyalist yönetim sona erdi ve çok partili yönetime geçildi.